...wróć...

Jakie są konsekwencje nie spłacania rat kredytu?

      Klienci , którzy nie płacą rat kredytowych lub też spóźniają się w terminowych spłatach, bardzo często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji takiego postępowania. Historia naszych płatności znajduje się w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Trzeba zwrócić uwagę, iż opóźnienia do 30 dni, może nie powodować poważniejszych konsekwencji, oczywiście poza karnymi odsetkami.

Negatywna opinia w BIK-u wiąże się w przyszłymi problemami w otrzymaniu nie tylko kolejnego kredytu, ale także skorzystaniem z zakupów na raty, podpisaniu umowy o telefon czy też Internet. Żadna instytucja nie chce raczej podejmować współpracy z osobami zadłużonymi, które nie wywiązują się z płacenia rat. Oczywiście oprócz tych wszystkich utrudnień i tak będziemy zobowiązani spłacić kredyt w całości. Na początku sam bank, a później pracownicy windykacji będą próbowali przekonać nas do spłaty kredytu. Jeśli jednak nie przyniesie do żadnego efektu, możemy spodziewać się wizyty komornika, który zajmie nasze konta bankowe, pensję oraz zabierze wartościowe przedmioty.

Jak więc widać zdecydowanie lepiej jest spłacać raty w terminach lub też dojść z bankiem do jakiejś ugody (rozłożenie rat, spłata samych odsetek itp.). Warto, zwrócić uwagę na ubezpieczenie dołączone do kredytu, gdyż może się okazać, że uratuje nas przed problemami, na przykład: ubezpieczenie od utraty pracy albo następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli natomiast mamy jakiekolwiek wątpliwości, iż możemy mieć problem z wywiązaniem się z umowy kredytowej, nie bierzmy w ogóle pożyczki.

Przykładowe opłaty związane z nie spłacaniem rat kredytu, na przykładzie jednego z banków:
Tekst alternatywny Tekst alternatywny